Szakterületeink

Ingatlan adásvétel, ingatlanjog

Lakás és egyéb ingatlan tulajdonjogának átruházáshoz kapcsolódó szerződések (vétel, ajándékozás, csere, stb.) elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése, valamint teljes körű jogi tanácsadás és földhivatal előtti ügyvédi képviselet, a tulajdoni lap beszerzésétől, az új tulajdonos tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséig.

Közös tulajdonban lévő lakásokkal, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, jogviták, valamint a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügyek.

Társasházak alapítása, alapító okiratok és szervezeti- és működési szabályzatok elkészítése, társasházak jogi képviselete, tanácsadás és képviselet, a társasházakkal kapcsolatos, jogügyletekkel és jogvitákkal összefüggésben.

Lakásokhoz, egyéb ingatlanokhoz kapcsolódó haszonélvezeti, használati, és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése.

Lakások és egyéb ingatlanok bérleti és használati szerződések készítése.

Lakással, más ingatlannal kapcsolatos birtokviták, valamint elbirtoklással kapcsolatos ügyek.

Ingatlanok átminősítése.

Teljes körű földhivatali ügyintézés.

Cégalapítás

Ha már tudja, milyen céget szeretne alapítani és milyen adatokkal, nincs más dolga, mint az adatokat eljuttatni irodánkhoz és megbeszélni egy időpontot a cég alapításával és működésével kapcsolatos tudnivalók átbeszéléséhez, valamint az iratok ellenőrzésére és azok aláírásra.

Irodánk főként Bt.-k és Kft.-k cégügyeit intézi, ezen belül gyakran működik közre.

 • cégalapítás; társaságok alapításával kapcsolatos teljes körű tanácsadás, ügyintézés
 • társasági szerződés módosítás; bejegyzett társaságok változásainak teljes körű ügyintézése és az ehhez kapcsolódó okiratok elkészítése törzstőke emelés; törzstőke leszállítás; új ügyvezető kinevezése;
 • tagsági részesedés átruházása;
 • társaságok átalakulásával (cégforma változása, egyesülés, szétválás) kapcsolatos eljárás
 • végelszámolás;
 • felszámolás során.

Ha még nem tudja, melyik az Ön számára megfelelő vállalkozási forma, ügyvédi irodánk segít eldönteni, hogy betéti társaságot, korlátolt felelősségű társaságot alapítson-e.

Házassági vagyonjog, családjog, öröklés

Irodánk vállalja házassági szerződés okiratba foglalását, végrendelet készítését, képviseletet hagyatéki eljárásban, öröklési perek során, valamint közreműködik válás (közös megegyezéssel) lebonyolításában.

Öröklési- , tartási-, életjáradéki szerződések készítése ellenjegyzése és földhivatali bejegyeztetése.

Követeléskezelés, kárigény érvényesítés

 • peresítés előtti fizetési felszólítások elkészítése
 • közvetítés a felek között, eljárás az ügy peren kívüli rendezése érdekében
 • fizetési ütemezések, egyezségek elkészítése
 • követelések jogi úton történő behajtása
 • végrehajtási eljárások vitele
 • kártérítési és egyéb szerződéses jogviszonyból fakadó vállalkozói díj-,
  megbízási díjtartozás,
 • épületkár érvényesítése biztosító, vagy a károkozó felé,
 • közlekedési balesetből, bűncselekményből eredő gépjármű-, vagy személyi sérelemmel összefüggő kár érvényesítés

Polgári jogi szerződések készítése, véleményezése

Vállalkozási-, megbízási-, szállítási-, ügynöki-, bérleti-, kölcsön-, ajándékozási szerződések készítése, véleményezése.

Végrehajtási eljárás

Nem fizető adósok elleni jogerős bírósági határozat, közjegyzői okírat alapján végrehajtási eljárás megindítása-, károsult képviselete az eljárásban.